УКРАЇНА

Дзюньківська   сільська рада Погребищенського районуВінницької області

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 614

с.Дзюньків                                                                                                48 сесія сільської ради

27.06.2019 р.                                                                                              7 скликання

 

 

                 Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати

податків  на 2020 рік

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст.10, 12, ст.212, ст.265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст.267,ст.ст.271-287 ,ст.291, 292, 293, 294,295 Податкового кодексу України,  Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з питань планування бюджету, фінансів, охорони здоров»я та соціального захисту,  сільська  рада

 В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити  на території Дзюньківської  сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2020 рік ставки  місцевих податків  :

      1.1. в тому числі :

         - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

         - транспортного податку додаток ;

         - земельного податку ;

          - єдиного податку;

          - акцизного податку.

      1.2.Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік (додатки 1,2, 3,2).  

2.Затвердити:

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в Дзюньківській  сільській раді (Додаток 1, (додаток 1,1 -  ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки , 1,2 - пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на нерухоме майно ),  ;

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в Дзюньківській   сільській раді (Додаток 2) ;

- положення про механізм справляння земельного податку  - додаток 3, ставки земельного податку - 3,1.

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного  податку  в Дзюньківській  сільській раді (Додаток 4) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в Дзюньківській  сільській раді (Додаток 5) ;

                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади       

                    державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”,   

                    під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про   

                    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті сільської ради

                    не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         

    4.Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.  

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, охорони здоров»я та соціального захисту   (голова комісї Кучер Н.М.).

      6. Визнати таким, що втратили чинність:

1)  рішення  35 сесії  сільської ради 7 скликання  від 29.06. 2018 року №474 «Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2019 рік

 5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

 

 

 Сільський голова           В.І.Яремчук